Praktisk info

Praktisk:

 

I pasningsordningen giver jeg:

 

Morgenmad inden kl.7.30, formiddagsfrugt eller andet, middagsmad, samt eftermiddagsmad.  Vand til måltiderne. Hagesmække, vaskeklude og solcreme.

 

I skal selv sørge for:

 

Juniordyne til krybbe, barnevogn det første stykke tid. Skiftetøj, udetøj til al slags vejr. Bleer, specielkost, evt creme og sutteflaske mm., hvis dette skal gives.

 

Da jeg selv har et barn med fødevareallergier og børneeksem ved jeg en del om dette. Jeg forbeholder mig dog retten til at sige nej, hvis allergierne er for meget modstridende eget/de andre børns. 

Ferie/sygdom:

 

Hvis jeres barn er syg, er det mor og far, som er de bedste. Syge børn skal holdes hjemme. Kan barnet ikke følge en normal dagligdag, er det ikke frisk og skal blive hjemme.

 

Hvis jeres barn bliver syg imens det er her, vil jeg kontakte jer, for at I hurtigst muligt kan hente barnet.

 

Hvis barnet er syg eller holder fri, vil jeg meget gerne vide det, så vi ikke venter på jer.

 

Da jeg er privat har jeg ingen afløser ved ferie og sygdom. Men jeg har ligeledes heller ikke børn, som kommer i gæstepleje. Jeg har heller ikke noget papirarbejde, som skal klares, men fokus på jeres børn hele dagen. Min mand og min mor er godkendt som vikar og dækker ved kortere afløsning, f.eks. lægebesøg.

Hvis jeg bliver syg skal I selv sørge for pasning. Jeg vil hurtigst muligt kontakte jer, så I kan planlægge pasning. Ferie og sygdom fører ikke til ændringer i prisen. Dog skal der ikke betales hvis sygdom er længere end 14 dage.

 

 

 Der er lukket alle helligdage. Yderligere ferieplan fås af mig, den udleveres for hvert halvår.

Min prisliste:


Prisen for en plads hos mig er 8900,- pr. måned (2861,- efter tilskud) i 2024. Den reguleres hvert år d.1/1.


Man får tilskud fra kommunen. Kommunen yder et tilskud på 75% af prisen, max 6.039 kr. pr. md. i 2024.


Egenbetalingen efter tilskud vil derfor være 8900 - 6.039 = 2.861 kr. pr. md i 2024.


I betaler det fulde beløb til min konto d. 31 i måneden før og får så tilskuddet fra kommunen på jeres nem-konto mellem d. 10 og d. 15 i måneden. Pladsen betales månedsvis forud i alle årets 12 mdr.


Jeg sørger selv for, at betale skat, feriepenge, pension, forsikring, legetøj og mad til dagplejen.


Der gives også søskenderabat til privat dagpleje, se mere på odense.dk


I skal skrive jer op til en kommunal dagplejeplads, når I så bliver tilbudt plads, skal I takke nej og sige, at I har fundet en privat dagplejer.

Vores kontrakt laves ud fra Odense Kommunes standard kontrakt. Dette sikrer både jer og jeg selv.

Der er 2 måneders opsigelse fra begge parter pr d.1. i måneden.